Välkommen till oss på Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt
Kristvalla
ny!

Mindre skogsgård belägen norr Kristvalla i byn Reparetorp. Fastigheten består av ett skifte om totalt ca 19,7 ha med ett trevligt gårdscentrum placerat vid fastighetens södra gräns. Gårdscentrumet ligger vackert och avskilt en liten bit från grannarna och med åkermarken inpå husknuten. Skogsmarken uppgår till ca 15,6 ha beväxt med både äldre skog samt fina ungskogar.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Gadderås
ny!

Gården är belägen strax norr om Gadderås i byn Gislatorp. Fastigheten består av ett välarronderat skifte om totalt ca 33 ha. Fastigheten har ett trevligt gårdscentrum centralt på fastigheten omfattande mindre bostad, ekonomibyggnad och gästhus. Omgivningarna vid gårdscentrumet präglas av det gamla jordbrukslandskapet med betesmarker omgärdade av vackra gärdesgårdar och stenmurar. Skogsmarken uppgår till ca 28 ha med välskötta skogsbestånd. Stor del av skogen befinner sig i ungskogsfasen med röjning och gallring. Fastigheten har dessutom fiskerätt i Stensjön där bl.a. kräftor finns.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Hästmahult

Fastighet belägen i Hästmahult sydväst om Gullabo. Fastigheten består av ett skifte om totalt 14,3 ha med en trevligt belägen torpstuga och mindre ekonomibyggnad. Skogsmarken uppgår till ca 11 ha. Marken är i huvudsak beväxt med äldre skog samt röjningsskog. Perfekt fastighet för den som har skog och natur som fritidsintresse. Torpet ger också möjlighet för övernattning och avkoppling nära naturen.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Kammarbo

Gården är belägen mellan Påryd och Vissefjärda. Fastigheten består av två skiften om totalt ca 42 ha. Vid fastighetens östra skifte finns gårdscentrum i anslutning till byn men med avskilt läge. Skogsmarken uppgår till ca 38 ha med ett virkesförråd om ca 6 500 m³sk.

IntresseanmälanObjektbeskrivning