Välkommen till oss på Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt
Gård Rockneby
ny!

Gården är belägen ca 13 km norr om Kalmar. På en upphöjning med öppna vidder runt om finns välbeläget gårdscentrum som utgörs av bostad samt ekonomibyggnader, här finns bl a ett färdigt stall. Markerna utgörs av åkerjord och skogsmark. Skogsskiftet har gräns till Kalmarsund! Här har vi gården som erbjuder förutsättningar till olika verksamheter! Möjlighet att förvärva del av gården, tex ”Hästgård” eller något av skiftena. Gården är delägare i fem närbelägna öar i Kalmarsund!

IntresseanmälanObjektbeskrivningEnergideklarationByggnadsbesiktning
Skogsfastighet Danskefly
ny!

Skogsfastighet belägen nordost om Fjärdsjömåla i utkanten av byn Danskefly. Fastigheten består av tre skogsskiften om totalt 48,1 ha varav 47,1 ha är skogsmark. Skogen är fördelad över åldersklasserna med en övervikt mot de yngre klasserna. Fastigheten har gräns mot två sjöar samt egen damm.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Gullabo

Gård belägen mellan Vissefjärda och Gullabo i byn Torhult. Tre skogsskiften samt trevligt beläget gårdscentrum omgivet av betesmark och lövskog. Total areal om 62 ha med hög bonitet och hög andel avverkningsmogen skog.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Starbäck

Avskild gård belägen mellan Påryd och Tvärskog i byn Starbäck. Gården omfattar totalt ca 40 ha och huvuddelen utgörs av skogsmark med hög andel avverkningsbar skog. Egen vattenspegel finns nära gårdscentrumet där även en mindre stuga har uppförts. Här erbjuds en skogsgård med avskilt boende eller fritidsboende.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsfastighet Sävsjö

Skogsfastighet belägen mellan Vissefjärda och Påryd. Total areal uppgår till 67,9 ha fördelat på tre skiften. Skogen har en relativt jämn åldersfördelning och ett virkesförråd om ca 11 400 m³sk.

IntresseanmälanObjektbeskrivning