Välkommen till oss på Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt
Skogsfastighet Nybro

Välskött skogsskifte om 15,7 ha, närbeläget Nybro. Här finns möjlighet till mindre skogsbruk och jakt.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Gård med sjöläge

Gården är belägen med närhet till både Emmaboda och Nybro. Fastigheten består av ett skifte om 33 ha mark varav 30,7 ha är produktiv skogsmark. Gårdscentrum är placerat i närheten av Virkesjön! Gårdscentrum erbjuder bostad, ekonomibyggnad, gäststuga samt betesmarker. Fastigheten ger möjlighet till skogsbruk, djurhållning, jakt & fiske! Virkesjön har ett mycket gott kräftfiske! Möjlighet finns att enbart förvärva sk ”hästgård” innefattande byggnader med intilliggande inägomark, totalt ca 1,5 ha.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Eringsboda

Trevlig skogsgård väster om Eringsboda. Gården omfattar ca 87 ha i ett skifte och ett vackert beläget gårdscentrum i lugnt och avskilt läge. Tillhörande inägomark ligger i anslutning till gårdscentrumet och ger ett ljust intryck vid mangårdsbyggnaden. En möjlighet för er som vill äga en välskött skogsgård med boende eller som fritidsställe. Grävda dammar finns på fastigheten med möjlighet till kräftfiske och dessutom strandlinje vid sjön Boklången.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Nybro

Skogsgård närbelägen Nybro tätort. Här erbjuds en skogsgård med skog, inägomark och ett gårdscentrum med en rejäl mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader. Perfekt för den som vill bo på landet men med cykelavstånd till Nybro. Gården omfattar totalt 60,6 ha varav skogsmark 43,4 ha. Avstånd till centrala Nybro ca 5,5 km.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Lantgård Torsås

Mindre gård närbelägen centrala Torsås. Gården uppgår till nästan 5 ha med åker, bete och skog. Tillhörande gårdscentrum består av bostadshus och flera ekonomibyggnader i bra skick. Här finns bra möjligheter för den som vill bo nära Torsås men ändå på landet. Marken och ekonomibyggnaderna ger möjligheter för djurhållning mm. Avstånd till Torsås ca 1,5 km.

IntresseanmälanObjektbeskrivningEnergideklarationByggnadsbesiktning
Kristvalla

Mindre skogsgård belägen norr Kristvalla i byn Reparetorp. Fastigheten består av ett skifte om totalt ca 19,7 ha med ett trevligt gårdscentrum placerat vid fastighetens södra gräns. Gårdscentrumet ligger vackert och avskilt en liten bit från grannarna och med åkermarken inpå husknuten. Skogsmarken uppgår till ca 15,6 ha beväxt med både äldre skog samt fina ungskogar.

IntresseanmälanObjektbeskrivning