Välkommen till oss på Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt
Skogsgård Tjärekulla

Fin tillväxtfastighet belägen ca 3 km sydväst om Torsås centrum. Gården omfattar totalt 62 ha fördelat på tre skiften som är väl samlade. Gårdscentrum ligger centralt mellan skiftena och består av bostad och ekonomibyggnader. Skogsmarken har hög bonitet med mycket skog i röjnings- och gallringsfasen. Från Tjärekulla är det ca. 40 km till Karlskrona och ca. 45 km till Kalmar.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Gård Trekanten

Gården är belägen sydöst om samhället Trekanten. Fastigheten består av tre skiften varav hemskiftet gränsar till Ljungbyån. Lantbrukslandskapet ger gårdscentrumet en vacker omgivning. Skogsmarken uppgår till ca 23 ha. Nygrantorp är beläget mitt emellan Kalmar och Nybro, det är ca 17 km till dem båda.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Virkesjö

Gården är belägen med närhet till både Emmaboda och Nybro. Fastigheten består av ett skifte om 38,2 ha varav 34 ha är produktiv skogsmark. Gårdscentrum har en öppen placering i omgivande inägomark. Gårdscentrum erbjuder bostad, ladugård och kokhus. Fastigheten ger möjlighet till skogsbruk, djurhållning, jakt och fiske. Virkesjön har ett mycket gott kräftfiske!

IntresseanmälanObjektbeskrivning