Välkommen till oss på Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt
Skogsgård Strömby
ny!

Gård belägen mellan Påryd och Torsås i byn Strömby. Fastigheten består av ett skifte om totalt 87,5 ha med gårdscentrum placerat i markens södra del. Gårdscentrum består av en stor mangårdsbyggnad som är inramad med lövskog och en ladugårdsbyggnad i vinkel. Skogsmarken har ett högt virkesförråd med en stor andel avverkningsmogen skog.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skog Agebo

Välskött skogsfastighet i byn Agebo som är belägen ca 10 km sydväst om Nybro. Fastigheterna ligger väl anslutna till varandra och består tillsammans av två skiften om totalt 55,5 ha varav 47,8 ha är skogsmark. Fastigheten har ett högt virkesförråd samtidigt som den har mycket växande skog på gång! Gränsar till både Hägnagölen och Norrsjön/Dackebosjön.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skog Toratorp

Välskött skogsfastighet i ett skifte norr Nybro i byn Toratorp. Skiftet uppgår totalt till 70,4 ha och domineras av yngre skog samt avverkningsmogen barrskog. Fin tillväxtfastighet med bra bonitet!

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Gödeshult

Mindre gård i utkanten av byn Gödeshult norr om Fröseke. Marken omfattar totalt 20,5 ha i ett skifte samt trevligt beläget gårdscentrum. Här finns äldre torpstuga för övernattning och mindre ekonomibyggnad. Chans för den skogsintresserade att äga sin egna skog med övernattningsmöjlighet och jakt.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Jordbruksfastighet Skedstad

Här med utbjudes del av Fastigheten Skedstad 5:1 samt hela Skedstad 9:1. Fastigheterna ligger vid Bredsättra på Ölands östra kust. Marken omfattar tre skiften och uppgår totalt till 50,4 ha samt vatten 0,8 ha.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Gård Rukebo

Härlig gård i Rukebo ca 6 km från Vissefjärda. Fint gårdscentrum omgärdat att lövskog och hagmark. Gårdscentrum består av bostadshus, ladugård, påkostat garage/verkstad och hönshus samt gäststuga. Marken uppgår totalt till 15,7 ha varav 13,6 ha utgör skogsmark och 1,6 ha betesmark.

IntresseanmälanObjektbeskrivningEnergideklarationByggnadsbesiktning
Gård Rockneby

Gården är belägen ca 13 km norr om Kalmar. På en upphöjning med öppna vidder runt om finns välbeläget gårdscentrum som utgörs av bostad samt ekonomibyggnader, här finns bl a ett färdigt stall. Markerna utgörs av åkerjord och skogsmark. Skogsskiftet har gräns till Kalmarsund! Här har vi gården som erbjuder förutsättningar till olika verksamheter! Möjlighet att förvärva del av gården, tex ”Hästgård” eller något av skiftena. Gården är delägare i fem närbelägna öar i Kalmarsund!

IntresseanmälanObjektbeskrivningEnergideklarationByggnadsbesiktning
Skogsfastighet Danskefly

Skogsfastighet belägen nordost om Fjärdsjömåla i utkanten av byn Danskefly. Fastigheten består av tre skogsskiften om totalt 48,1 ha varav 47,1 ha är skogsmark. Skogen är fördelad över åldersklasserna med en övervikt mot de yngre klasserna. Fastigheten har gräns mot två sjöar samt egen damm.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Starbäck

Avskild gård belägen mellan Påryd och Tvärskog i byn Starbäck. Gården omfattar totalt ca 40 ha och huvuddelen utgörs av skogsmark med hög andel avverkningsbar skog. Egen vattenspegel finns nära gårdscentrumet där även en mindre stuga har uppförts. Här erbjuds en skogsgård med avskilt boende eller fritidsboende.

IntresseanmälanObjektbeskrivning