Välkommen till oss på Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt
Skogsgård Nybro

Skogsgård närbelägen Nybro tätort. Här erbjuds en skogsgård med skog, inägomark och ett gårdscentrum med en rejäl mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader. Perfekt för den som vill bo på landet men med cykelavstånd till Nybro. Gården omfattar totalt 60,6 ha varav skogsmark 43,4 ha. Avstånd till centrala Nybro ca 5,5 km.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Lantgård Torsås

Mindre gård närbelägen centrala Torsås. Gården uppgår till nästan 5 ha med åker, bete och skog. Tillhörande gårdscentrum består av bostadshus och flera ekonomibyggnader i bra skick. Här finns bra möjligheter för den som vill bo nära Torsås men ändå på landet. Marken och ekonomibyggnaderna ger möjligheter för djurhållning mm. Avstånd till Torsås ca 1,5 km.

IntresseanmälanObjektbeskrivningEnergideklarationByggnadsbesiktning
Skogsfastigheter Gullabo

Obebyggda skogsfastigheter belägna nära Gullabo fördelat på tre skiften. Innehavet uppgår totalt till 76,3 ha fördelat på tre skiften. God bonitet och hög andel äldre barrskog. Total virkesvolym om ca 18 630 m³sk eller 263 m³sk/ha. Fastighetsinnehavet kan förvärvas i sin helhet alternativt per fastighetsbeteckning.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Virkesrik gård Nybro

Gården omfattar 96,2 ha fördelat på ett större hemskifte och ett mindre utskifte. Gårdscentrum är placerat på en höjd som ger utsikt över inägomarken. Gården erbjuder bostad, ekonomibyggnader samt goda marker för ett aktivt liv i skog och mark tillsammans med djurhållning! Genom skogslandskapet rinner Sågbäcken. Gården är belägen med närhet till Nybro, ca 12 km.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Stenbäck

Skogsgård belägen mellan Gullabo och Torsås i byn Stenbäck. Fastigheten består av två skiften om totalt 20 ha med gårdscentrum i det norra skiftet. Runt mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaderna finns åkrar och betesmarker. Här finns möjligheter för den som vill på bo på landet och vill sätta sin egen prägel på sitt boende. Skogsmark med hög bonitet och virkesrikt.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Kristvalla

Mindre skogsgård belägen norr Kristvalla i byn Reparetorp. Fastigheten består av ett skifte om totalt ca 19,7 ha med ett trevligt gårdscentrum placerat vid fastighetens södra gräns. Gårdscentrumet ligger vackert och avskilt en liten bit från grannarna och med åkermarken inpå husknuten. Skogsmarken uppgår till ca 15,6 ha beväxt med både äldre skog samt fina ungskogar.

IntresseanmälanObjektbeskrivning