Gård & Skog
Samägandeupplösning

Vi hjälper till med er samägandeupplösning

Många av landets lantbruksfastigheter ägs i dag av två eller flera personer. Ofta är det syskon som någon gång har fått fastigheten i gåva av sina föräldrar. Samägande fungerar ofta bra så länge alla ägare har samma mål med fastigheten och alla tar lika ansvar för skötseln. När detta inte längre fungerar eller någon av ägarna vill bryta sig ur samägande av någon annan orsak är det dags att göra en samägandeupplösning.

En samägandeupplösning kan gå till på flera sätt. Det kan bli aktuellt att alla delägare skall ha vars en del av fastigheten eller att enbart någon eller några vill bli utlösta och kompenserade med pengar. Oavsett vilket alternativ som passar er bäst så kan vi på Gård & Skog hjälpa er med detta och tillsammans med er komma fram till bästa lösningen.

Kontaktperson:

Erik Holgersson 072 – 524 87 00