Gård & Skog
Vår integritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation) för att inom ramen för vårt uppdrag kunna ge dig som kund en så bra service som möjligt.
Med “personuppgift” avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person (d.v.s. en människa), t.ex. namn, adress, födelsedatum, personnummer, bilder, kontonummer, kundnummer, och betalkortsnummer.
Du som kund kan känna dig trygg med att vi endast samlar in de personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att kunna utföra det uppdrag du anlitar oss till.

Du har laglig rätt att:

• få tillgång till dina personuppgifter
• få dina personuppgifter rättade
• få en kopia på dina personuppgifter i vissa fall
• i vissa fall få dina personuppgifter raderade
• i vissa fall begränsa eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter

Om du vill klaga på Gård & Skogs behandling av dina personuppgifter så har du även rätt att klaga hos Datainspektionen.

Du hittar mer information om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter i vår:

Intergritetspolicy Gård & Skog enligt GDPR