Förmedling, rådgivning och ekonomi, välkommen till Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt

Skogsfastighet Flerohopp

ny!

Fastigheten omfattar 44,3 ha fördelat på 26,8 ha skogsmark samt 12,5 ha inägomark. Arealen finns fördelad över två skiften där det ena skiftet korsar Ljungbyån. Fastigheten har god tillväxt genom hög bonitet och skog i växande åldrar.

IntresseanmälanObjektbeskrivning

Gård Långa Slät

ny!

Mindre gård ca 10 km väster om Nybro. Ett skifte om knappt 5 ha fördelat på ca 3,7 ha skogsmark och ca 0,7 ha inägomark. Trivsamt läget i Långa Slät med vackra omgivningar.

IntresseanmälanObjektbeskrivning

Gård Slättingebygd

ny!

Gård med rymligt boende i Slättingebygd norr om Nybro. Gården är ca 36,6 ha fördelat på skog 21,2 ha och inägomark 12,2 ha. Gårdscentrum med bostad och ekonomibyggnader. Gården var en gång en arrendegård som ägdes av staten. Det märks än idag då byggnaderna uppfördes med dåtidens påkostade material och på bostadens trevliga stil. Här finns det möjlighet att skapa ett drömställe med blandat skogsbruk, jordbruk och boende.

IntresseanmälanObjektbeskrivning

Lantgård Gränö

Fantastisk gård i byn Gränö ca 12 km norr om Nybro. Gården med tillhörande mangårdsbyggnad ligger vackert längs en slingrande väg omgiven av åkrar och lövskog. Tillhörande mark finns i ett skifte i anslutning till gårdscentrum och uppgår till knappt 16 ha. Energiprestanda 62 kWh/m².

IntresseanmälanObjektbeskrivning