Förmedling, rådgivning och ekonomi, välkommen till Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt

Skogsegendom Grötsjö

ny!

Gården är belägen mellan Vissefjärda och Påryd i byn Grötsjö. Fastigheten består av ett skifte om totalt 168,4 ha varav nästan 140 ha är produktiv skogsmark. Markerna är varierande med barrskog blandat med lövskog. Däremellan finns gamla inägor insprängda. Längs den slingrande byvägen finns äldre gårdscentrum.

IntresseanmälanObjektbeskrivning

Skogsskifte Vassmolösa

Skogsskifte söder Kalmar i Vallby omfattande 15,2 ha mark. Marken ligger i ett skifte och domineras av tallskog. Mycket skog i tillväxtfasen!

IntresseanmälanObjektbeskrivning