Förmedling, rådgivning och ekonomi, välkommen till Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt

Skogsfastighet Alsterbro

ny!

Skogsfastighet om totalt 101,9 ha nordöst om Alsterbro. Fastigheten är sammanhängande i ett skifte med strandlinje i Mjösjögöl. Talldominerad ungskogsfastighet med framtida potential. God investering för den som har långsiktiga mål.

IntresseanmälanObjektbeskrivning