Förmedling, rådgivning och ekonomi, välkommen till Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt

Skogsfastighet Risingen

Skogsfastighet öster om Vissefjärda i ett skifte. Arealen uppgår totalt till ca 32,9 ha med virkesförråd om ca 4 700 ³sk. Skogen har relativt jämn åldersfördelning från röjning till slutavverkning. Genom fastigheten sträcker sig egen skogsväg som ger bra åtkomst till skogen. Vattenspegel finns från grävd damm samt en timmerstuga för fritidsändamål.

IntresseanmälanObjektbeskrivning

Skogsfastighet Bostorp

Obebyggd skogsfastighet i två skiften om totalt ca 34,9 ha. Skogen domineras av ungskog och gallringsskog på bra bonitet. Fastigheten har ca 400 meter lång strandlinje mot Södra Sillsjön och mot Mellansjön. Skogsmarken ligger nära Rödeby och endast ca. två mil från centrala Karlskrona.

IntresseanmälanObjektbeskrivning