Förmedling, rådgivning och ekonomi, välkommen till Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt

Gård Ebbehult

Uppe på en höjd i byn Ebbehult ligger denna gård vackert belägen omgiven av åkrar och betesängar. Fastigheten består av tre skiften om totalt ca 77,1 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 6 150 m³sk. Gårdscentrum omfattar bostad, gårdshus och ekonomibyggnader. Omgivningen är under lång tid präglad av betande djur som har hållt markerna öppna. Hamlade träd och stenrösen bidrar till att spåren från det gamla bondesamhället verkligen finns bevarade runt knuten. Gården kan förvärvas genom flera budalternativ.

IntresseanmälanObjektbeskrivning

Gård Applerums By

Gården är belägen i nära anslutning till Torsås samhälle i Applerums By. Vackert omgivet av odlingslandskapet finns gårdscentrum med bostad och ekonomibyggnader. Fastigheten består av fyra skiften om totalt ca 22,8 ha som erbjuder både åker, betesmark och skogsmark. I sydväst har fastigheten strandlinje mot Applerumsån.

IntresseanmälanObjektbeskrivning