Välkommen till oss på Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt
Skog Kvilla

Skogsfastighet belägen nordost Torsås i byn Kvilla. Fastigheten består av två skogsskiften och ett mindre åkerskifte nere i byn. Areal om 12 ha varav 11,3 ha är skogsmark. Skogen består mestadels av yngre bestånd som kommer ge en fin tillväxt framöver! Jakt efter sedvanligt vilt för området.

IntresseanmälanObjektbeskrivning