Förmedling, rådgivning och ekonomi, välkommen till Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt

Skogsfastighet Sloalycke

ny!

Fastigheten ligger i byn Sloalycke ca två kilometer söder om Torsås i ett skifte. Fastigheten är totalt på 4,1 hektar varav 3,6 ha är produktiv skogsmark. Marken domineras av granskog i gallringsålder.

IntresseanmälanObjektbeskrivning

Gård Skedebäckshult

Gården är belägen ca 13 km norr om Nybro i byn Skedebäckshult. Fastigheten består av två skiften om totalt 23,5 ha varav skog 14 ha och inägomark 8,6 ha. Gårdscentrum finns på det västra skiftet omgivet av åkrar och ängar. Här finns möjlighet att förvärva en mindre gård och bygga sitt drömställe i vacker miljö.

IntresseanmälanObjektbeskrivning

Skogsfastighet Sävsjö

Mycket trevlig skogsgård belägen mellan Vissefjärda och Påryd. Fastigheten består av ett större skifte samt två mindre utskiften. Ett av skiftena är bebyggt med vacker mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader i äldre stil. Byggnaderna ligger vackert utmed en slingrande väg omgivna av åkrar och ängar. Skogsmarken uppgår till 117, 4 ha och inägomarken till 3,9 ha.

IntresseanmälanObjektbeskrivning