Förmedling, rådgivning och ekonomi, välkommen till Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt

Skogsfastighet Alstermo

Skogsfastighet belägen strax norr om Alstermo samhälle i byn Suletorp. Fastigheten består av tre skiften, varav det ena avslutas i norr med sjön Kånesjö. Totalarealen uppgår till 71,3 ha varav skog utgör 68,6 ha. Huvuddelen av arealen består av skog i växande åldrar och fastigheten har förvaltats aktivt!

IntresseanmälanObjektbeskrivning