Förmedling, rådgivning och ekonomi, välkommen till Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt

Gård Lillaverke

Gård ca 10 km söder om Nybro i byn Lillaverke. Fastigheten består av två skiften om totalt 46,9 ha med gårdscentrum vackert beläget intill Hagbyån. Gården domineras av skogsmark med hög andel äldre avverkningsmogen skog. Gårdscentrum ligger inne i byn som omgärdas av åkrar och betesmarker.

IntresseanmälanObjektbeskrivning