Förmedling, rådgivning och ekonomi, välkommen till Gård & Skog!

Vi är bondpojkar. Vår släkt består av skogsbrukare och lantbrukare och vi
deltar i skötseln av föräldragården, belägen i Emmaboda kommun.
Med denna erfarenhet som grund driver vi också Gård & Skog.

Läs mer om oss!

Våra aktuella objekt

Lantgård Torshult

Denna lantgård är vackert belägen norr om Alsterbro i byn Torshult i Kråksmåla socken. Fastigheten består av ett skifte om totalt 7,7 ha. Gårdscentrum med bostadshus och ladugård ligger fint samlat och omgärdat av åkrar, beteshagar och lövskog. Avstånd till Alsterbro ca 6,5 km och till Nybro ca 3,5 mil. En cykeltur på endast 10 minuter tar dig till badplatsen vid Lilla Hindsjön.

IntresseanmälanObjektbeskrivningByggnadsbesiktning

Gård Moshultamåla

I Vilhelm Mobergs vackra hembygd i Algutsboda socken finner du denna gård. Enligt sägen skrev Moberg om människorna och livet på gården i en av sina böcker – Långt från landsvägen. Mangårdsbyggnaden på gården Hultet i Moshultamåla är uppförd år 1800, och gårdscentrum ligger vackert placerat omgärdat av ängar, skog och hagar. Fastigheten består av ett skifte om totalt 60,9 ha, varav 53,9 ha produktiv skogsmark med mycket ungskog samt 6,2 ha betesmark. Gården ligger ca 9,5 km NV om Emmaboda.

IntresseanmälanObjektbeskrivning

Gård Kosta

Sjönära gård belägen norr om Kosta invid Sandsjön. Fastigheten består av ett välarronderat skifte om 160,7 ha och vackert beläget gårdscentrum. Gården har strandlinje vid Sandsjön där även stuga och båtplats finns. Skogsmarken uppgår till 147,7 ha med välskött skog. En gård som har det mesta, sjönära boende, skogsbruk, jakt och fiske.

IntresseanmälanObjektbeskrivning