Gård & Skog
Tidigare objekt

Tidigare sålda objekt

Skogsfastighet Karsbo

såld

Obebyggd skogsfastighet belägen söder om Torsås nära gränsen till Blekinge. Fastigheten består av fyra skiften om totalt 36,2 ha varav 35,6 är skogsmark. Skogen återfinns i huvudsak i de yngre åldersklasserna med gallring och röjningsskog. Mycket god bonitet med bra framtida tillväxtpotential!

Skogsfastighet Flerohopp

såld

Skogsfastighet belägen invid och norr om Flerhopps samhälle i byn Kulla. Fastigheten består av tre skiften om totalt 68,1 ha varav 57,9 ha är skogsmark. Jakt och fiske!

Skog Anebo

såld

Skogsskifte i Anebo ca 1,8 mil söder om Nybro. Skiftet är på 59,4 ha varav 57,6 ha skogsmark med skog i flera åldersklasser. Till fastigheten hör även 2,2 ha vatten. Väl sammanhållet skifte med central väg mitt i. Gräns i Hagbyån och sjön Bastgöl i öster.

Skog Kvilla

såld

Skogsskifte om 47,5 ha varav 44,8 ha skogsmark. Väl arronderat skifte med central väg i skiftet. Hög andel skog i tillväxtålder.

Skog Orrefors

såld

Välskött skogsskifte norr om Orrefors i byn Applaryd. Ett sammanhållet skifte om 108,6 ha varav 104,3 ha skogsmark med hög andel tillväxtskog. Jaktmöjligheter!

Skogsskifte Vassmolösa

såld

Skogsskifte söder Kalmar i Vallby omfattande 15,2 ha mark. Marken ligger i ett skifte och domineras av tallskog. Mycket skog i tillväxtfasen!

Lantgård Torshult

såld

Denna lantgård är vackert belägen norr om Alsterbro i byn Torshult i Kråksmåla socken. Fastigheten består av ett skifte om totalt 7,7 ha. Gårdscentrum med bostadshus och ladugård ligger fint samlat och omgärdat av åkrar, beteshagar och lövskog. Avstånd till Alsterbro ca 6,5 km och till Nybro ca 3,5 mil. En cykeltur på endast 10 minuter tar dig till badplatsen vid Lilla Hindsjön.

Gård Moshultamåla

såld

I Vilhelm Mobergs vackra hembygd i Algutsboda socken finner du denna gård. Enligt sägen skrev Moberg om människorna och livet på gården i en av sina böcker – Långt från landsvägen. Mangårdsbyggnaden på gården Hultet i Moshultamåla är uppförd år 1800, och gårdscentrum ligger vackert placerat omgärdat av ängar, skog och hagar. Fastigheten består av ett skifte om totalt 60,9 ha, varav 53,9 ha produktiv skogsmark med mycket ungskog samt 6,2 ha betesmark. Gården ligger ca 9,5 km NV om Emmaboda.

Gård Kosta

såld

Sjönära gård belägen norr om Kosta invid Sandsjön. Fastigheten består av ett välarronderat skifte om 160,7 ha och vackert beläget gårdscentrum. Gården har strandlinje vid Sandsjön där även stuga och båtplats finns. Skogsmarken uppgår till 147,7 ha med välskött skog. En gård som har det mesta, sjönära boende, skogsbruk, jakt och fiske.

Skogsgård Tjärekulla

såld

Gård strax utanför Torsås i byn Tjärekulla. Fastigheten består av fyra skiften om totalt 27,6 ha dominerat av skogsmark. Gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader omgärdat av lövskog och byns övriga bebyggelse. Skogsmarken om 24 ha har god bonitet och domineras av växande gallringsskog. Närmsta centralort är Torsås som finns ca. 4 km från Tjärekulla.

Skogsgård Kosta

såld

Gård belägen mellan Kosta och Orrefors i byn Muggehult. Fastigheten består av ett skifte om totalt 41,5 ha med gårdscentrum, inägor och skog. Byggnaderna ligger vackert placerat på en höjd omgivna av åkrar och betesmarker. Skogsmarken uppgår till 33,6 ha med välskött skog. Gården ger stora möjlighet att bo vackert och för den som vill ha djurhållning, sköta egen skog och jaga så passar denna gård perfekt. Välkommen till Muggehult!

Skog Kvilla

såld

Skogsfastighet belägen nordost Torsås i byn Kvilla. Fastigheten består av två skogsskiften och ett mindre åkerskifte nere i byn. Areal om 12 ha varav 11,3 ha är skogsmark. Skogen består mestadels av yngre bestånd som kommer ge en fin tillväxt framöver! Jakt efter sedvanligt vilt för området.

Skogsgård Alsterbro

såld

Öster om Alsterbro hittar vi denna fina skogsgård i byn Knivingaryd. Gården består av ett skifte om totalt 22 ha med högt virkesförråd och goda markförhållanden. Gården med dess byggnader ligger avskilt och här finns fina möjligheter för friluftsliv, jakt och skogsbruk.

Skogsgård Sandvik

såld

Skogsgård med hög trivselfaktor belägen strax öster om sjön Viren. Välskött fritidshus samt två ekonomibyggnader. Ängalund ligger avskilt i skogen och här infinner sig lugnet direkt vid ankomst. Fastigheten består av ett skifte om totalt 12,7 ha med gårdscentrum placerat i utkanten av marken. Nära till badplats vid Viren och vacker natur runt hörnet. Välkommen till Ängalund!

Gård Björstorp

såld

Gården är belägen mellan Emmaboda och Örsjö invid Eskilsryd. Fastigheten består av två skiften om totalt 42,8 ha. Gårdscentrum består av boningshus, ekonomibyggnad samt några mindre byggnader. I nära anslutning till gårdscentrum finns åker och betesmarker. Närbeläget gården finns en paddock. Fastigheten har fiskerätt i Skärsjön och där finns även en trivsam badplats.

Skogsfastighet Häggemåla

såld

Fin skogsfastighet väster om Ålem i byn Häggemåla. Fastigheten uppgår totalt till 39,6 ha fördelat på tre skiften. Skogen domineras av gran och är välskött med högt virkesförråd samt god bonitet. På fastighetens östra skifte finns en äldre ladugårdsbyggnad.

Gård Torsås

såld

Mindre gård strax söder om Torsås med skog, bete och gårdscentrum. Gården ligger avskilt i byn Holmaryd ca 3 km söder om Torsås tätort. Fastigheten ger fina möjligheter för den som är intresserad av skog, djurhållning och boende. Ladugården har byggts om till häststall och rymmer tre stora hästboxar och en sadelkammare.

Jordbruksmark Öland

såld

Jordbruksfastighet på Öland i byn Vedby. Fastigheten består av sex skiften om totalt 126 ha varav ca 56 ha är jordbruksmark och 68,4 ha är skogsmark. Skiftena ligger väl samlade med relativt stora åkrar. All åkermark är ekologisk och kravgodkänd.

Gård Väghyltan

såld

Gård belägen söder om Torsås i byn Väghyltan. Fastigheten består av ett skifte om totalt 27,8 ha med gårdscentrum placerat i västra delen av marken. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns ett flertal åkrar omgivna av lummig lövskog. Skogsmarken uppgår till 19,7 ha med hög andel äldre barrskog. Här finns stora möjligheter för den häst eller djurintresserade men även skog, odling och jakt.

Skogsgård Sigislaryd

såld

Skogsgård belägen nordöst om Orrefors i byn Sigislaryd. Fastigheten består av ett skifte om totalt 170,2 ha varav 105,2 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 22 300 m³sk. I södra delen av fastigheten finns ett vackert beläget gårdscentrum med äldre bostadshus och ekonomibyggnader samt ett flertal åkrar.

Skogsfastighet Holmahult

såld

Skogsfastighet belägen mellan Tingsryd och Rävemåla i byn Holmahult. Fastigheten består av två skiften om totalt 23,3 ha varav 21,7 ha är skogsmark. Marken har gräns mot Sandsjön som Ronnebyån rinner genom. Vid skogsvägens slut finns möjlighet att njuta av solnedgången över Sandsjön eller vittja kräftmjärdarna en varm augustikväll.

Gård Florhult

såld

Gården är belägen ca 10 km väster om Nybro tätort i vackra byn Florhult. Fastigheten består av två skiften om 40 ha. Gårdscentrumet har en mysig känsla som är inramat med ekonomibyggnader och öppna betesmarker. Fastigheten ger stora möjligheter bland annat för djurhållning, uthyrning av gårdshus och skogsbruk.

Skogsskifte Persmåla

såld

Fint skogsskifte om 104 ha i ett sammanhållet skifte! God tillgänglighet genom bra vägnät. Välskötta bestånd med en sammantagen volym om ca 13 800 m³sk. Egna jaktmöjligheter!

Gård Persmåla

såld

Gården är belägen med närhet till Nybro och det går smidigt att ta sig ut på 25:an mot Kalmar. Fastigheten består av ett skifte om 14,7 ha. Gårdscentrum är placerat i mitten av marken och omfattar mangårdsbyggnad med flyglar samt ekonomibyggnader. Boendet ger plats för den stora familjen och flyglarna skulle passa bra till uthyrning eller tonårsboende efter renovering! Busshållsplats utanför tomten där man även stiger på skolskjutsen. Fastigheten är ypperlig för djurhållning och det finns gott om utrymmen oavsett vilken hobby man har. Avstånd till Nybro 6 km och till Kalmar ca 29 km.

Egendom norr Kalmar

såld

Möjlighet till förvärv av 185,8 ha nordväst om Kalmar! Markerna fördelar sig på 132 ha skogsmark och 50,9 ha jordbruksmark där åker står för 42,3 ha. Arealen fördelar sig över två skiften där ett av skiftena är rent skogsskifte om 52 ha. Skogsmarken håller ett högt virkesförråd och en god bonitet!

Skogsgård Skårebo

såld

Välbeskogad gård norr om Nybro i byn Skårebo. Fastigheten består av ett skifte om totalt 14,3 ha och ett gårdscentrum med bostadshus och mindre ekonomibyggnader. Fastigheten ligger trevligt utmed den slingrande vägen mellan Skårebo och Räggekulla. Runt bostaden finns åkrar och lövskog som ger ett lummigt intryck och i norr rinner en bäcken genom fastigheten. Välkommen till en mindre men välbeskogad fastighet med hög bonitet!

Skogsgård Ö Stamphult

såld

Gården är belägen i nordöstra delen av Emmaboda kommun i byn Östra Stamphult. Fastigheten består av tre skiften som ligger väl samlade och uppgår totalt till 60,5 ha. Gårdscentrum ligger centralt i marken utmed vägen mellan Brändetorp och Deragård. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns ett flertal åkrar och grannar finns inom synhåll. Skogsmarken uppgår till nästan 51 ha med ett virkesförråd om ca 8 470 m³sk.

Gård Anebo

såld

Gården är belägen söder Nybro mellan Alsjöholm och Tvärskog. Fastigheten består av ett skifte om ca 17,7 ha mark och ca 0,8 ha vatten. Bostaden är placerad på en höjd med utblick över betes och hagmarken, man får även en skymt av ån från den trivsamma utbyggnaden med dess fönsterpartier. Hagbyån utgör gräns i öster vilket ger en vacker inramning. Gården omfattar bostad samt flera mindre ekonomibyggnader. Fastigheten ger möjlighet till fritidsintressen så som skogsbruk, djurhållning, fiske och jakt. En fantastisk gård med stor rofylldhet.

Gård Örsjö

såld

Välbeskogad gård sydväst om samhället Örsjö med hög bonitet. Fastigheten består av ett skifte om totalt 15,2 ha som domineras av skogsmark men även mindre åkrar. Till fastigheten hör ett äldre bostadshus samt ekonomibyggnader. Nära fastigheten finns Örsjösjön med dess rogivande och vackra natur. Runt sjön finns en fin vandringsled.

Skogsfastighet Kalmar

såld

Skogsfastighet belägen nordväst Kalmar i byn Ugglerum. Fastigheten består av två skiften om totalt 54,5 ha varav 53,7 ha är skogsmark. Skogen är fördelad över ålderklasserna med dels yngre växande skog och även äldre avverkningsmogen skog. Fastigheten är obebyggd.

Gård med sjöläge

såld

Mycket vackert belägen gård med sjöläge vid Skärsjön. Byggnaderna ligger på en höjd med utsikt över betesmarken som sträcker sig ned till Skärsjöns strandlinje. Fastigheten uppgår till ca 12,7 ha fördelat på ca hälften skog och hälften inägomark. Byggnadsbeståndet består av bostadshus, ladugård samt några mindre ekonomibyggnader. Fastigheten ger möjlighet till både djurhållning och vackra solnedgångar över Skärsjön.

Skogsgård Tjärekulla

såld

Fin tillväxtfastighet belägen ca 3 km sydväst om Torsås centrum. Gården omfattar totalt 62 ha fördelat på tre skiften som är väl samlade. Gårdscentrum ligger centralt mellan skiftena och består av bostad och ekonomibyggnader. Skogsmarken har hög bonitet med mycket skog i röjnings- och gallringsfasen. Från Tjärekulla är det ca. 40 km till Karlskrona och ca. 45 km till Kalmar.

Gård Trekanten

såld

Gården är belägen sydöst om samhället Trekanten. Fastigheten består av tre skiften varav hemskiftet gränsar till Ljungbyån. Lantbrukslandskapet ger gårdscentrumet en vacker omgivning. Skogsmarken uppgår till ca 23 ha. Nygrantorp är beläget mitt emellan Kalmar och Nybro, det är ca 17 km till dem båda.

Skogsgård Virkesjö

såld

Gården är belägen med närhet till både Emmaboda och Nybro. Fastigheten består av ett skifte om 38,2 ha varav 34 ha är produktiv skogsmark. Gårdscentrum har en öppen placering i omgivande inägomark. Gårdscentrum erbjuder bostad, ladugård och kokhus. Fastigheten ger möjlighet till skogsbruk, djurhållning, jakt och fiske. Virkesjön har ett mycket gott kräftfiske!

Skogsfastighet Morebo

såld

Skogsfastighet belägen norr om Kristvallabrunn i byn Morebo. Fastigheten består av ett större skifte samt fyra mindre. Väldigt välskött skog med hög tillväxt på fina marker.

Skogsgård Vissefjärda

såld

Gården är belägen i byn Bredasjö öster om Vissefjärda. Välskött skogsgård som domineras av yngre växande skog på bra boniteter. Till gården hör även ett välbevarat gårdscentrum med ett fritidshus samt gäststuga och ladugårdsbyggnad.

Lantgård Gunnarsmo

såld

Lantgård omfattande rejält gårdscentrum och 8 ha mark väl samlat runt byggnaderna. Inom cykelavstånd från Nybro ligger denna fina gård med stora möjligheter för den som vill bo på landet med möjlighet till djurhållning och odling.

Skogsgård Kroksmåla

såld

Virkesrik skogsgård nära Gullabo samhälle. Fastigheten är fördelad på två skiften om totalt 40,4 ha med högt virkesförråd och bra bonitet. Sydliga skiftet omfattar även ett trevligt gårdscentrum med bostad och ekonomibyggnader.

Skogsgård Alstermo

såld

Gården är belägen intill Alstermo samhälle. Fastigheten består av hemskifte med gårdscentrum, ett mindre skifte intill Alsterån samt ett större skogsskifte. Hemskiftet består av hagmarker samt åkrar. Skogsmarken omfattar 63,9 ha varav delar av den är tätortsnära.

Skogsgård Strömby

såld

Gård belägen mellan Påryd och Torsås i byn Strömby. Fastigheten består av ett skifte om totalt 87,5 ha med gårdscentrum placerat i markens södra del. Gårdscentrum består av en stor mangårdsbyggnad som är inramad med lövskog och en ladugårdsbyggnad i vinkel. Skogsmarken har ett högt virkesförråd med en stor andel avverkningsmogen skog.

Skog Agebo

såld

Välskött skogsfastighet i byn Agebo som är belägen ca 10 km sydväst om Nybro. Fastigheterna ligger väl anslutna till varandra och består tillsammans av två skiften om totalt 55,5 ha varav 47,8 ha är skogsmark. Fastigheten har ett högt virkesförråd samtidigt som den har mycket växande skog på gång! Gränsar till både Hägnagölen och Norrsjön/Dackebosjön.

Skog Toratorp

såld

Välskött skogsfastighet i ett skifte norr Nybro i byn Toratorp. Skiftet uppgår totalt till 70,4 ha och domineras av yngre skog samt avverkningsmogen barrskog. Fin tillväxtfastighet med bra bonitet!

Skogsgård Gödeshult

såld

Mindre gård i utkanten av byn Gödeshult norr om Fröseke. Marken omfattar totalt 20,5 ha i ett skifte samt trevligt beläget gårdscentrum. Här finns äldre torpstuga för övernattning och mindre ekonomibyggnad. Chans för den skogsintresserade att äga sin egna skog med övernattningsmöjlighet och jakt.

Gård Rukebo

såld

Härlig gård i Rukebo ca 6 km från Vissefjärda. Fint gårdscentrum omgärdat att lövskog och hagmark. Gårdscentrum består av bostadshus, ladugård, påkostat garage/verkstad och hönshus samt gäststuga. Marken uppgår totalt till 15,7 ha varav 13,6 ha utgör skogsmark och 1,6 ha betesmark.

Gård Rockneby

såld

Gården är belägen ca 13 km norr om Kalmar. På en upphöjning med öppna vidder runt om finns välbeläget gårdscentrum som utgörs av bostad samt ekonomibyggnader, här finns bl a ett färdigt stall. Markerna utgörs av åkerjord och skogsmark. Skogsskiftet har gräns till Kalmarsund! Här har vi gården som erbjuder förutsättningar till olika verksamheter! Möjlighet att förvärva del av gården, tex ”Hästgård” eller något av skiftena. Gården är delägare i fem närbelägna öar i Kalmarsund!

Skogsfastighet Danskefly

såld

Skogsfastighet belägen nordost om Fjärdsjömåla i utkanten av byn Danskefly. Fastigheten består av tre skogsskiften om totalt 48,1 ha varav 47,1 ha är skogsmark. Skogen är fördelad över åldersklasserna med en övervikt mot de yngre klasserna. Fastigheten har gräns mot två sjöar samt egen damm.

Skogsgård Gullabo

såld

Gård belägen mellan Vissefjärda och Gullabo i byn Torhult. Tre skogsskiften samt trevligt beläget gårdscentrum omgivet av betesmark och lövskog. Total areal om 62 ha med hög bonitet och hög andel avverkningsmogen skog.

Skogsgård Starbäck

såld

Avskild gård belägen mellan Påryd och Tvärskog i byn Starbäck. Gården omfattar totalt ca 40 ha och huvuddelen utgörs av skogsmark med hög andel avverkningsbar skog. Egen vattenspegel finns nära gårdscentrumet där även en mindre stuga har uppförts. Här erbjuds en skogsgård med avskilt boende eller fritidsboende.

Skogsfastighet Sävsjö

såld

Skogsfastighet belägen mellan Vissefjärda och Påryd. Total areal uppgår till 67,9 ha fördelat på tre skiften. Skogen har en relativt jämn åldersfördelning och ett virkesförråd om ca 11 400 m³sk.

Skogsgård Nävragöl

såld

Gården är belägen ca 22 km norr om Karlskrona i den lilla byn Kuleryd. Fastigheten består av två skiften om totalt 43,5 ha med gårdscentrum placerat intill Kulerydsgölen. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns både åkrar, betesmark och fina lövskogar.

Skogsfastighet Nybro

såld

Välskött skogsskifte om 15,7 ha, närbeläget Nybro. Här finns möjlighet till mindre skogsbruk och jakt.

Gård med sjöläge

såld

Gården är belägen med närhet till både Emmaboda och Nybro. Fastigheten består av ett skifte om 33 ha mark varav 30,7 ha är produktiv skogsmark. Gårdscentrum är placerat i närheten av Virkesjön! Gårdscentrum erbjuder bostad, ekonomibyggnad, gäststuga samt betesmarker. Fastigheten ger möjlighet till skogsbruk, djurhållning, jakt & fiske! Virkesjön har ett mycket gott kräftfiske! Möjlighet finns att enbart förvärva sk ”hästgård” innefattande byggnader med intilliggande inägomark, totalt ca 1,5 ha.