Gård & Skog
Skogsbruksplan

Som skogsägare ska du ha ett mål med ditt ägande

En certifierad skogsbruksplan är ofta grunden till ett långsiktigt brukande av gården. Skogsbruksplanen vägleder dig att ta besluten i rätt tid och att nyttja marken på ett klokt vis, både vad gäller skogen och miljön.

Det är viktigt att du som skogsägare har ett mål med ditt ägande. Detta vill vi få fram i skogsbruksplanen för att du som ägare skall känna dig trygg och kunna nyttja den på ett bra vis under planperioden. Den skall bli ditt redskap när du planerar avverkning och avkastning från skogen!

Skogsbruksplanen är också många gånger början till en gårdsförmedling, värdering eller samägandeupplösning. Har du ingen skogsbruksplan eller kanske den gamla behöver revideras så börjar vi uppdraget med en inventering av skogen.

Vi levererar en grön skogsbruksplan som kan certifieras enligt PEFC och FSC.

Kontaktperson:

Thomas Andersson 073 – 149 09 98