Gård & Skog
Värdering av gårdar

Vi värderar din gård

Fastighetsvärdering utgör ofta ett underlag när fastigheten skall byta ägarstruktur. Det kan vara inom familjen, genom generationsskifte eller en försäljning på öppna marknaden. Även när banken behöver ett underlag för att bevilja banklån kan det behövas en fastighetsvärdering.

När det finns skog på fastigheten behöver en skogsbruksplan upprättas eller revideras för att ett marknadsvärde skall kunna tas fram. Vi på Gård & Skog hjälper dig att ta fram en fastighetsvärdering och upprättar även en skogsbruksplan om det inte redan finns.

Kontaktperson:

Thomas Andersson 073 – 149 09 98