Gård & Skog
Virkesrik gård Nybro

Virkesrik gård Nybro

Gården omfattar 96,2 ha fördelat på ett större hemskifte och ett mindre utskifte. Gårdscentrum är placerat på en höjd som ger utsikt över inägomarken. Gården erbjuder bostad, ekonomibyggnader samt goda marker för ett aktivt liv i skog och mark tillsammans med djurhållning! Genom skogslandskapet rinner Sågbäcken. Gården är belägen med närhet till Nybro, ca 12 km.

Intresseanmälan