Gård & Skog
Skogsskifte Vassmolösa

Skogsskifte Vassmolösa

Skogsskifte söder Kalmar i Vallby omfattande 15,2 ha mark. Marken ligger i ett skifte och domineras av tallskog. Mycket skog i tillväxtfasen!

Intresseanmälan