Gård & Skog
Skogsgård Tjärekulla

Skogsgård Tjärekulla

Fin tillväxtfastighet belägen ca 3 km sydväst om Torsås centrum. Gården omfattar totalt 62 ha fördelat på tre skiften som är väl samlade. Gårdscentrum ligger centralt mellan skiftena och består av bostad och ekonomibyggnader. Skogsmarken har hög bonitet med mycket skog i röjnings- och gallringsfasen. Från Tjärekulla är det ca. 40 km till Karlskrona och ca. 45 km till Kalmar.

Intresseanmälan