Gård & Skog
Skogsgård Tjärekulla

Skogsgård Tjärekulla

Gård strax utanför Torsås i byn Tjärekulla. Fastigheten består av fyra skiften om totalt 27,6 ha dominerat av skogsmark. Gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader omgärdat av lövskog och byns övriga bebyggelse. Skogsmarken om 24 ha har god bonitet och domineras av växande gallringsskog. Närmsta centralort är Torsås som finns ca. 4 km från Tjärekulla.

Intresseanmälan