Gård & Skog
Skogsgård Stenbäck

Skogsgård Stenbäck

Skogsgård belägen mellan Gullabo och Torsås i byn Stenbäck. Fastigheten består av två skiften om totalt 20 ha med gårdscentrum i det norra skiftet. Runt mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaderna finns åkrar och betesmarker. Här finns möjligheter för den som vill på bo på landet och vill sätta sin egen prägel på sitt boende. Skogsmark med hög bonitet och virkesrikt.

Intresseanmälan