Gård & Skog
Skogsgård Starbäck

Skogsgård Starbäck

Avskild gård belägen mellan Påryd och Tvärskog i byn Starbäck. Gården omfattar totalt ca 40 ha och huvuddelen utgörs av skogsmark med hög andel avverkningsbar skog. Egen vattenspegel finns nära gårdscentrumet där även en mindre stuga har uppförts. Här erbjuds en skogsgård med avskilt boende eller fritidsboende.

Intresseanmälan