Gård & Skog
Skogsgård Nybro

Skogsgård Nybro

Skogsgård närbelägen Nybro tätort. Här erbjuds en skogsgård med skog, inägomark och ett gårdscentrum med en rejäl mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader. Perfekt för den som vill bo på landet men med cykelavstånd till Nybro. Gården omfattar totalt 60,6 ha varav skogsmark 43,4 ha. Avstånd till centrala Nybro ca 5,5 km.

Intresseanmälan