Gård & Skog
Skogsgård Nävragöl

Skogsgård Nävragöl

Gården är belägen ca 22 km norr om Karlskrona i den lilla byn Kuleryd. Fastigheten består av två skiften om totalt 43,5 ha med gårdscentrum placerat intill Kulerydsgölen. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns både åkrar, betesmark och fina lövskogar.

Intresseanmälan