Gård & Skog
Skogsgård Kroksmåla

Skogsgård Kroksmåla

Virkesrik skogsgård nära Gullabo samhälle. Fastigheten är fördelad på två skiften om totalt 40,4 ha med högt virkesförråd och bra bonitet. Sydliga skiftet omfattar även ett trevligt gårdscentrum med bostad och ekonomibyggnader.

Intresseanmälan