Gård & Skog
Skogsgård Gullabo

Skogsgård Gullabo

Gård belägen mellan Vissefjärda och Gullabo i byn Torhult. Tre skogsskiften samt trevligt beläget gårdscentrum omgivet av betesmark och lövskog. Total areal om 62 ha med hög bonitet och hög andel avverkningsmogen skog.

Intresseanmälan