Gård & Skog
Skogsgård Gadderås

Skogsgård Gadderås

Gården är belägen strax norr om Gadderås i byn Gislatorp. Fastigheten består av ett välarronderat skifte om totalt ca 33 ha. Fastigheten har ett trevligt gårdscentrum centralt på fastigheten omfattande mindre bostad, ekonomibyggnad och gästhus. Omgivningarna vid gårdscentrumet präglas av det gamla jordbrukslandskapet med betesmarker omgärdade av vackra gärdesgårdar och stenmurar. Skogsmarken uppgår till ca 28 ha med välskötta skogsbestånd. Stor del av skogen befinner sig i ungskogsfasen med röjning och gallring. Fastigheten har dessutom fiskerätt i Stensjön där bl.a. kräftor finns.

Intresseanmälan