Gård & Skog
Skogsgård Eriksmåla

Skogsgård Eriksmåla

Mycket välskött skogsgård nära Eriksmåla och Åfors samhälle. Arealen uppgår till ca 109,6 ha fördelat på flera skiften men i relativt nära anslutning till varandra. Högt virkesförråd med stor andel avverkningsmogen skog och bra bonitet. Fastigheten är bebyggd med äldre gårdscentrum som är vackert beläget strax utanför Eriksmåla.

IntresseanmälanObjektbeskrivning