Gård & Skog
Skogsgård Alstermo

Skogsgård Alstermo

Gården är belägen intill Alstermo samhälle. Fastigheten består av hemskifte med gårdscentrum, ett mindre skifte intill Alsterån samt ett större skogsskifte. Hemskiftet består av hagmarker samt åkrar. Skogsmarken omfattar 63,9 ha varav delar av den är tätortsnära.

Intresseanmälan