Gård & Skog
Skogsfastigheter Gullabo

Skogsfastigheter Gullabo

Obebyggda skogsfastigheter belägna nära Gullabo fördelat på tre skiften. Innehavet uppgår totalt till 76,3 ha fördelat på tre skiften. God bonitet och hög andel äldre barrskog. Total virkesvolym om ca 18 630 m³sk eller 263 m³sk/ha. Fastighetsinnehavet kan förvärvas i sin helhet alternativt per fastighetsbeteckning.

Intresseanmälan