Gård & Skog
Skogsfastighet Risingen

Skogsfastighet Risingen

Skogsfastighet öster om Vissefjärda i ett skifte. Arealen uppgår totalt till ca 32,9 ha med virkesförråd om ca 4 700 ³sk. Skogen har relativt jämn åldersfördelning från röjning till slutavverkning. Genom fastigheten sträcker sig egen skogsväg som ger bra åtkomst till skogen. Vattenspegel finns från grävd damm samt en timmerstuga för fritidsändamål.

IntresseanmälanObjektbeskrivning