Gård & Skog
Skogsfastighet Sloalycke

Skogsfastighet Sloalycke

Fastigheten ligger i byn Sloalycke ca två kilometer söder om Torsås i ett skifte. Fastigheten är totalt på 4,1 hektar varav 3,6 ha är produktiv skogsmark. Marken domineras av granskog i gallringsålder.

Intresseanmälan