Gård & Skog
Skogsfastighet Sävsjö

Skogsfastighet Sävsjö

Mycket trevlig skogsgård belägen mellan Vissefjärda och Påryd. Fastigheten består av ett större skifte samt två mindre utskiften. Ett av skiftena är bebyggt med vacker mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader i äldre stil. Byggnaderna ligger vackert utmed en slingrande väg omgivna av åkrar och ängar. Skogsmarken uppgår till 117, 4 ha och inägomarken till 3,9 ha.

Intresseanmälan