Gård & Skog
Skogsfastighet Kvilla

Skogsfastighet Kvilla

Skogsfastighet belägen norr om Torsås i byn Kvilla. Fastigheten består av tre skiften om totalt 49,5 ha varav 47,3 ha är skogsmark. Marken har bra produktionsförmåga och domineras främst av gallring- och röjningsskog. En mindre ekonomibyggnad finns på fastigheten. Närmsta samhälle är Torsås som ligger ca. 4 km från fastigheten.

IntresseanmälanObjektbeskrivning