Gård & Skog
Skogsfastighet Karsbo

Skogsfastighet Karsbo

Obebyggd skogsfastighet belägen söder om Torsås nära gränsen till Blekinge. Fastigheten består av fyra skiften om totalt 36,2 ha varav 35,6 är skogsmark. Skogen återfinns i huvudsak i de yngre åldersklasserna med gallring och röjningsskog. Mycket god bonitet med bra framtida tillväxtpotential!

Intresseanmälan