Gård & Skog
Skogsfastighet Kalmar

Skogsfastighet Kalmar

Skogsfastighet belägen nordväst Kalmar i byn Ugglerum. Fastigheten består av två skiften om totalt 54,5 ha varav 53,7 ha är skogsmark. Skogen är fördelad över ålderklasserna med dels yngre växande skog och även äldre avverkningsmogen skog. Fastigheten är obebyggd.

Intresseanmälan