Gård & Skog
Skogsfastighet Häggemåla

Skogsfastighet Häggemåla

Fin skogsfastighet väster om Ålem i byn Häggemåla. Fastigheten uppgår totalt till 39,6 ha fördelat på tre skiften. Skogen domineras av gran och är välskött med högt virkesförråd samt god bonitet. På fastighetens östra skifte finns en äldre ladugårdsbyggnad.

Intresseanmälan