Gård & Skog
Skogsfastighet Flerohopp

Skogsfastighet Flerohopp

Skogsfastighet belägen invid och norr om Flerhopps samhälle i byn Kulla. Fastigheten består av tre skiften om totalt 68,1 ha varav 57,9 ha är skogsmark. Jakt och fiske!

Intresseanmälan