Gård & Skog
Skogsfastighet Eriksmåla

Skogsfastighet Eriksmåla

Välskött skogsfastighet i tre skiften nära Eriksmåla samhälle. Virkesrika marker om totalt 29,2 ha och god bonitet. Huvuddelen av skogen återfinns i huggningsklasserna G1 och S2 och domineras av barrskog. Fastigheten är fri från byggnader.

IntresseanmälanObjektbeskrivning