Gård & Skog
Skogsfastighet Bostorp

Skogsfastighet Bostorp

Obebyggd skogsfastighet i två skiften om totalt ca 34,9 ha. Skogen domineras av ungskog och gallringsskog på bra bonitet. Fastigheten har ca 400 meter lång strandlinje mot Södra Sillsjön och mot Mellansjön. Skogsmarken ligger nära Rödeby och endast ca. två mil från centrala Karlskrona.

IntresseanmälanObjektbeskrivning