Gård & Skog
Skogsfastighet Alstermo

Skogsfastighet Alstermo

Skogsfastighet belägen strax norr om Alstermo samhälle i byn Suletorp. Fastigheten består av tre skiften, varav det ena avslutas i norr med sjön Kånesjö. Totalarealen uppgår till 71,3 ha varav skog utgör 68,6 ha. Huvuddelen av arealen består av skog i växande åldrar och fastigheten har förvaltats aktivt!

IntresseanmälanObjektbeskrivning