Gård & Skog
Skogsegendom Kosta

Skogsegendom Kosta

Skogsegendom i ett skifte om totalt 352,6 ha. Egendomen ligger ca 10 km öster om Kosta samhälle i Kronobergs län. Fastigheten domineras av tallskog med hög andel gallringsskog och äldre avverkningsbar skog. Tillfälle att förvärva skogsegendom i ett sammanhängande skifte!

Intresseanmälan