Gård & Skog
Skog Kvilla

Skog Kvilla

Skogsfastighet belägen nordost Torsås i byn Kvilla. Fastigheten består av två skogsskiften och ett mindre åkerskifte nere i byn. Areal om 12 ha varav 11,3 ha är skogsmark. Skogen består mestadels av yngre bestånd som kommer ge en fin tillväxt framöver! Jakt efter sedvanligt vilt för området.

Intresseanmälan