Gård & Skog
Gård Väghyltan

Gård Väghyltan

Gård belägen söder om Torsås i byn Väghyltan. Fastigheten består av ett skifte om totalt 27,8 ha med gårdscentrum placerat i västra delen av marken. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns ett flertal åkrar omgivna av lummig lövskog. Skogsmarken uppgår till 19,7 ha med hög andel äldre barrskog. Här finns stora möjligheter för den häst eller djurintresserade men även skog, odling och jakt.

Intresseanmälan