Gård & Skog
Gård Skedebäckshult

Gård Skedebäckshult

Gården är belägen ca 13 km norr om Nybro i byn Skedebäckshult. Fastigheten består av två skiften om totalt 23,5 ha varav skog 14 ha och inägomark 8,6 ha. Gårdscentrum finns på det västra skiftet omgivet av åkrar och ängar. Här finns möjlighet att förvärva en mindre gård och bygga sitt drömställe i vacker miljö.

Intresseanmälan