Gård & Skog
Gård med sjöläge

Gård med sjöläge

Gården är belägen med närhet till både Emmaboda och Nybro. Fastigheten består av ett skifte om 33 ha mark varav 30,7 ha är produktiv skogsmark. Gårdscentrum är placerat i närheten av Virkesjön! Gårdscentrum erbjuder bostad, ekonomibyggnad, gäststuga samt betesmarker. Fastigheten ger möjlighet till skogsbruk, djurhållning, jakt & fiske! Virkesjön har ett mycket gott kräftfiske! Möjlighet finns att enbart förvärva sk ”hästgård” innefattande byggnader med intilliggande inägomark, totalt ca 1,5 ha.

Intresseanmälan