Gård & Skog
Gård Björstorp

Gård Björstorp

Gården är belägen mellan Emmaboda och Örsjö invid Eskilsryd. Fastigheten består av två skiften om totalt 42,8 ha. Gårdscentrum består av boningshus, ekonomibyggnad samt några mindre byggnader. I nära anslutning till gårdscentrum finns åker och betesmarker. Närbeläget gården finns en paddock. Fastigheten har fiskerätt i Skärsjön och där finns även en trivsam badplats.

Intresseanmälan