Gård & Skog
Egendom norr Kalmar

Egendom norr Kalmar

Möjlighet till förvärv av 185,8 ha nordväst om Kalmar! Markerna fördelar sig på 132 ha skogsmark och 50,9 ha jordbruksmark där åker står för 42,3 ha. Arealen fördelar sig över två skiften där ett av skiftena är rent skogsskifte om 52 ha. Skogsmarken håller ett högt virkesförråd och en god bonitet!

Intresseanmälan