Gård & Skog
Gård Moshultamåla

Gård Moshultamåla

I Vilhelm Mobergs vackra hembygd i Algutsboda socken finner du denna gård. Enligt sägen skrev Moberg om människorna och livet på gården i en av sina böcker – Långt från landsvägen. Mangårdsbyggnaden på gården Hultet i Moshultamåla är uppförd år 1800, och gårdscentrum ligger vackert placerat omgärdat av ängar, skog och hagar. Fastigheten består av ett skifte om totalt 60,9 ha, varav 53,9 ha produktiv skogsmark med mycket ungskog samt 6,2 ha betesmark. Gården ligger ca 9,5 km NV om Emmaboda.

Intresseanmälan