Gård & Skog
Tidigare objekt
Skogsfastighet Häggemåla
såld

Fin skogsfastighet väster om Ålem i byn Häggemåla. Fastigheten uppgår totalt till 39,6 ha fördelat på tre skiften. Skogen domineras av gran och är välskött med högt virkesförråd samt god bonitet. På fastighetens östra skifte finns en äldre ladugårdsbyggnad.

Gård Torsås
såld

Mindre gård strax söder om Torsås med skog, bete och gårdscentrum. Gården ligger avskilt i byn Holmaryd ca 3 km söder om Torsås tätort. Fastigheten ger fina möjligheter för den som är intresserad av skog, djurhållning och boende. Ladugården har byggts om till häststall och rymmer tre stora hästboxar och en sadelkammare.

Jordbruksmark Öland
såld

Jordbruksfastighet på Öland i byn Vedby. Fastigheten består av sex skiften om totalt 126 ha varav ca 56 ha är jordbruksmark och 68,4 ha är skogsmark. Skiftena ligger väl samlade med relativt stora åkrar. All åkermark är ekologisk och kravgodkänd.

Gård Väghyltan
såld

Gård belägen söder om Torsås i byn Väghyltan. Fastigheten består av ett skifte om totalt 27,8 ha med gårdscentrum placerat i västra delen av marken. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns ett flertal åkrar omgivna av lummig lövskog. Skogsmarken uppgår till 19,7 ha med hög andel äldre barrskog. Här finns stora möjligheter för den häst eller djurintresserade men även skog, odling och jakt.

Skogsgård Sigislaryd
såld

Skogsgård belägen nordöst om Orrefors i byn Sigislaryd. Fastigheten består av ett skifte om totalt 170,2 ha varav 105,2 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 22 300 m³sk. I södra delen av fastigheten finns ett vackert beläget gårdscentrum med äldre bostadshus och ekonomibyggnader samt ett flertal åkrar.

Skogsfastighet Holmahult
såld

Skogsfastighet belägen mellan Tingsryd och Rävemåla i byn Holmahult. Fastigheten består av två skiften om totalt 23,3 ha varav 21,7 ha är skogsmark. Marken har gräns mot Sandsjön som Ronnebyån rinner genom. Vid skogsvägens slut finns möjlighet att njuta av solnedgången över Sandsjön eller vittja kräftmjärdarna en varm augustikväll.

Gård Florhult
såld

Gården är belägen ca 10 km väster om Nybro tätort i vackra byn Florhult. Fastigheten består av två skiften om 40 ha. Gårdscentrumet har en mysig känsla som är inramat med ekonomibyggnader och öppna betesmarker. Fastigheten ger stora möjligheter bland annat för djurhållning, uthyrning av gårdshus och skogsbruk.

Skogsskifte Persmåla
såld

Fint skogsskifte om 104 ha i ett sammanhållet skifte! God tillgänglighet genom bra vägnät. Välskötta bestånd med en sammantagen volym om ca 13 800 m³sk. Egna jaktmöjligheter!

Gård Persmåla
såld

Gården är belägen med närhet till Nybro och det går smidigt att ta sig ut på 25:an mot Kalmar. Fastigheten består av ett skifte om 14,7 ha. Gårdscentrum är placerat i mitten av marken och omfattar mangårdsbyggnad med flyglar samt ekonomibyggnader. Boendet ger plats för den stora familjen och flyglarna skulle passa bra till uthyrning eller tonårsboende efter renovering! Busshållsplats utanför tomten där man även stiger på skolskjutsen. Fastigheten är ypperlig för djurhållning och det finns gott om utrymmen oavsett vilken hobby man har. Avstånd till Nybro 6 km och till Kalmar ca 29 km.

Egendom norr Kalmar
såld

Möjlighet till förvärv av 185,8 ha nordväst om Kalmar! Markerna fördelar sig på 132 ha skogsmark och 50,9 ha jordbruksmark där åker står för 42,3 ha. Arealen fördelar sig över två skiften där ett av skiftena är rent skogsskifte om 52 ha. Skogsmarken håller ett högt virkesförråd och en god bonitet!

Skogsgård Skårebo
såld

Välbeskogad gård norr om Nybro i byn Skårebo. Fastigheten består av ett skifte om totalt 14,3 ha och ett gårdscentrum med bostadshus och mindre ekonomibyggnader. Fastigheten ligger trevligt utmed den slingrande vägen mellan Skårebo och Räggekulla. Runt bostaden finns åkrar och lövskog som ger ett lummigt intryck och i norr rinner en bäcken genom fastigheten. Välkommen till en mindre men välbeskogad fastighet med hög bonitet!

Skogsgård Ö Stamphult
såld

Gården är belägen i nordöstra delen av Emmaboda kommun i byn Östra Stamphult. Fastigheten består av tre skiften som ligger väl samlade och uppgår totalt till 60,5 ha. Gårdscentrum ligger centralt i marken utmed vägen mellan Brändetorp och Deragård. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns ett flertal åkrar och grannar finns inom synhåll. Skogsmarken uppgår till nästan 51 ha med ett virkesförråd om ca 8 470 m³sk.

Gård Anebo
såld

Gården är belägen söder Nybro mellan Alsjöholm och Tvärskog. Fastigheten består av ett skifte om ca 17,7 ha mark och ca 0,8 ha vatten. Bostaden är placerad på en höjd med utblick över betes och hagmarken, man får även en skymt av ån från den trivsamma utbyggnaden med dess fönsterpartier. Hagbyån utgör gräns i öster vilket ger en vacker inramning. Gården omfattar bostad samt flera mindre ekonomibyggnader. Fastigheten ger möjlighet till fritidsintressen så som skogsbruk, djurhållning, fiske och jakt. En fantastisk gård med stor rofylldhet.

Gård Örsjö
såld

Välbeskogad gård sydväst om samhället Örsjö med hög bonitet. Fastigheten består av ett skifte om totalt 15,2 ha som domineras av skogsmark men även mindre åkrar. Till fastigheten hör ett äldre bostadshus samt ekonomibyggnader. Nära fastigheten finns Örsjösjön med dess rogivande och vackra natur. Runt sjön finns en fin vandringsled.

Skogsfastighet Kalmar
såld

Skogsfastighet belägen nordväst Kalmar i byn Ugglerum. Fastigheten består av två skiften om totalt 54,5 ha varav 53,7 ha är skogsmark. Skogen är fördelad över ålderklasserna med dels yngre växande skog och även äldre avverkningsmogen skog. Fastigheten är obebyggd.

Gård med sjöläge
såld

Mycket vackert belägen gård med sjöläge vid Skärsjön. Byggnaderna ligger på en höjd med utsikt över betesmarken som sträcker sig ned till Skärsjöns strandlinje. Fastigheten uppgår till ca 12,7 ha fördelat på ca hälften skog och hälften inägomark. Byggnadsbeståndet består av bostadshus, ladugård samt några mindre ekonomibyggnader. Fastigheten ger möjlighet till både djurhållning och vackra solnedgångar över Skärsjön.

Skogsgård Tjärekulla
såld

Fin tillväxtfastighet belägen ca 3 km sydväst om Torsås centrum. Gården omfattar totalt 62 ha fördelat på tre skiften som är väl samlade. Gårdscentrum ligger centralt mellan skiftena och består av bostad och ekonomibyggnader. Skogsmarken har hög bonitet med mycket skog i röjnings- och gallringsfasen. Från Tjärekulla är det ca. 40 km till Karlskrona och ca. 45 km till Kalmar.

Gård Trekanten
såld

Gården är belägen sydöst om samhället Trekanten. Fastigheten består av tre skiften varav hemskiftet gränsar till Ljungbyån. Lantbrukslandskapet ger gårdscentrumet en vacker omgivning. Skogsmarken uppgår till ca 23 ha. Nygrantorp är beläget mitt emellan Kalmar och Nybro, det är ca 17 km till dem båda.

Skogsgård Virkesjö
såld

Gården är belägen med närhet till både Emmaboda och Nybro. Fastigheten består av ett skifte om 38,2 ha varav 34 ha är produktiv skogsmark. Gårdscentrum har en öppen placering i omgivande inägomark. Gårdscentrum erbjuder bostad, ladugård och kokhus. Fastigheten ger möjlighet till skogsbruk, djurhållning, jakt och fiske. Virkesjön har ett mycket gott kräftfiske!

Skogsfastighet Morebo
såld

Skogsfastighet belägen norr om Kristvallabrunn i byn Morebo. Fastigheten består av ett större skifte samt fyra mindre. Väldigt välskött skog med hög tillväxt på fina marker.

Skogsgård Vissefjärda
såld

Gården är belägen i byn Bredasjö öster om Vissefjärda. Välskött skogsgård som domineras av yngre växande skog på bra boniteter. Till gården hör även ett välbevarat gårdscentrum med ett fritidshus samt gäststuga och ladugårdsbyggnad.

Lantgård Gunnarsmo
såld

Lantgård omfattande rejält gårdscentrum och 8 ha mark väl samlat runt byggnaderna. Inom cykelavstånd från Nybro ligger denna fina gård med stora möjligheter för den som vill bo på landet med möjlighet till djurhållning och odling.

Skogsgård Kroksmåla
såld

Virkesrik skogsgård nära Gullabo samhälle. Fastigheten är fördelad på två skiften om totalt 40,4 ha med högt virkesförråd och bra bonitet. Sydliga skiftet omfattar även ett trevligt gårdscentrum med bostad och ekonomibyggnader.

Skogsgård Alstermo
såld

Gården är belägen intill Alstermo samhälle. Fastigheten består av hemskifte med gårdscentrum, ett mindre skifte intill Alsterån samt ett större skogsskifte. Hemskiftet består av hagmarker samt åkrar. Skogsmarken omfattar 63,9 ha varav delar av den är tätortsnära.

Skogsgård Strömby
såld

Gård belägen mellan Påryd och Torsås i byn Strömby. Fastigheten består av ett skifte om totalt 87,5 ha med gårdscentrum placerat i markens södra del. Gårdscentrum består av en stor mangårdsbyggnad som är inramad med lövskog och en ladugårdsbyggnad i vinkel. Skogsmarken har ett högt virkesförråd med en stor andel avverkningsmogen skog.

Skog Agebo
såld

Välskött skogsfastighet i byn Agebo som är belägen ca 10 km sydväst om Nybro. Fastigheterna ligger väl anslutna till varandra och består tillsammans av två skiften om totalt 55,5 ha varav 47,8 ha är skogsmark. Fastigheten har ett högt virkesförråd samtidigt som den har mycket växande skog på gång! Gränsar till både Hägnagölen och Norrsjön/Dackebosjön.

Skog Toratorp
såld

Välskött skogsfastighet i ett skifte norr Nybro i byn Toratorp. Skiftet uppgår totalt till 70,4 ha och domineras av yngre skog samt avverkningsmogen barrskog. Fin tillväxtfastighet med bra bonitet!

Skogsgård Gödeshult
såld

Mindre gård i utkanten av byn Gödeshult norr om Fröseke. Marken omfattar totalt 20,5 ha i ett skifte samt trevligt beläget gårdscentrum. Här finns äldre torpstuga för övernattning och mindre ekonomibyggnad. Chans för den skogsintresserade att äga sin egna skog med övernattningsmöjlighet och jakt.

Gård Rukebo
såld

Härlig gård i Rukebo ca 6 km från Vissefjärda. Fint gårdscentrum omgärdat att lövskog och hagmark. Gårdscentrum består av bostadshus, ladugård, påkostat garage/verkstad och hönshus samt gäststuga. Marken uppgår totalt till 15,7 ha varav 13,6 ha utgör skogsmark och 1,6 ha betesmark.

Gård Rockneby
såld

Gården är belägen ca 13 km norr om Kalmar. På en upphöjning med öppna vidder runt om finns välbeläget gårdscentrum som utgörs av bostad samt ekonomibyggnader, här finns bl a ett färdigt stall. Markerna utgörs av åkerjord och skogsmark. Skogsskiftet har gräns till Kalmarsund! Här har vi gården som erbjuder förutsättningar till olika verksamheter! Möjlighet att förvärva del av gården, tex ”Hästgård” eller något av skiftena. Gården är delägare i fem närbelägna öar i Kalmarsund!

Skogsfastighet Danskefly
såld

Skogsfastighet belägen nordost om Fjärdsjömåla i utkanten av byn Danskefly. Fastigheten består av tre skogsskiften om totalt 48,1 ha varav 47,1 ha är skogsmark. Skogen är fördelad över åldersklasserna med en övervikt mot de yngre klasserna. Fastigheten har gräns mot två sjöar samt egen damm.

Skogsgård Gullabo
såld

Gård belägen mellan Vissefjärda och Gullabo i byn Torhult. Tre skogsskiften samt trevligt beläget gårdscentrum omgivet av betesmark och lövskog. Total areal om 62 ha med hög bonitet och hög andel avverkningsmogen skog.

Skogsgård Starbäck
såld

Avskild gård belägen mellan Påryd och Tvärskog i byn Starbäck. Gården omfattar totalt ca 40 ha och huvuddelen utgörs av skogsmark med hög andel avverkningsbar skog. Egen vattenspegel finns nära gårdscentrumet där även en mindre stuga har uppförts. Här erbjuds en skogsgård med avskilt boende eller fritidsboende.

Skogsfastighet Sävsjö
såld

Skogsfastighet belägen mellan Vissefjärda och Påryd. Total areal uppgår till 67,9 ha fördelat på tre skiften. Skogen har en relativt jämn åldersfördelning och ett virkesförråd om ca 11 400 m³sk.

Skogsgård Nävragöl
såld

Gården är belägen ca 22 km norr om Karlskrona i den lilla byn Kuleryd. Fastigheten består av två skiften om totalt 43,5 ha med gårdscentrum placerat intill Kulerydsgölen. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns både åkrar, betesmark och fina lövskogar.

Skogsfastighet Nybro
såld

Välskött skogsskifte om 15,7 ha, närbeläget Nybro. Här finns möjlighet till mindre skogsbruk och jakt.

Gård med sjöläge
såld

Gården är belägen med närhet till både Emmaboda och Nybro. Fastigheten består av ett skifte om 33 ha mark varav 30,7 ha är produktiv skogsmark. Gårdscentrum är placerat i närheten av Virkesjön! Gårdscentrum erbjuder bostad, ekonomibyggnad, gäststuga samt betesmarker. Fastigheten ger möjlighet till skogsbruk, djurhållning, jakt & fiske! Virkesjön har ett mycket gott kräftfiske! Möjlighet finns att enbart förvärva sk ”hästgård” innefattande byggnader med intilliggande inägomark, totalt ca 1,5 ha.

Skogsgård Eringsboda
såld

Trevlig skogsgård väster om Eringsboda. Gården omfattar ca 87 ha i ett skifte och ett vackert beläget gårdscentrum i lugnt och avskilt läge. Tillhörande inägomark ligger i anslutning till gårdscentrumet och ger ett ljust intryck vid mangårdsbyggnaden. En möjlighet för er som vill äga en välskött skogsgård med boende eller som fritidsställe. Grävda dammar finns på fastigheten med möjlighet till kräftfiske och dessutom strandlinje vid sjön Boklången.

Skogsgård Nybro
såld

Skogsgård närbelägen Nybro tätort. Här erbjuds en skogsgård med skog, inägomark och ett gårdscentrum med en rejäl mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader. Perfekt för den som vill bo på landet men med cykelavstånd till Nybro. Gården omfattar totalt 60,6 ha varav skogsmark 43,4 ha. Avstånd till centrala Nybro ca 5,5 km.

Lantgård Torsås
såld

Mindre gård närbelägen centrala Torsås. Gården uppgår till nästan 5 ha med åker, bete och skog. Tillhörande gårdscentrum består av bostadshus och flera ekonomibyggnader i bra skick. Här finns bra möjligheter för den som vill bo nära Torsås men ändå på landet. Marken och ekonomibyggnaderna ger möjligheter för djurhållning mm. Avstånd till Torsås ca 1,5 km.

Skogsfastigheter Gullabo
såld

Obebyggda skogsfastigheter belägna nära Gullabo fördelat på tre skiften. Innehavet uppgår totalt till 76,3 ha fördelat på tre skiften. God bonitet och hög andel äldre barrskog. Total virkesvolym om ca 18 630 m³sk eller 263 m³sk/ha. Fastighetsinnehavet kan förvärvas i sin helhet alternativt per fastighetsbeteckning.

Virkesrik gård Nybro
såld

Gården omfattar 96,2 ha fördelat på ett större hemskifte och ett mindre utskifte. Gårdscentrum är placerat på en höjd som ger utsikt över inägomarken. Gården erbjuder bostad, ekonomibyggnader samt goda marker för ett aktivt liv i skog och mark tillsammans med djurhållning! Genom skogslandskapet rinner Sågbäcken. Gården är belägen med närhet till Nybro, ca 12 km.

Skogsgård Stenbäck
såld

Skogsgård belägen mellan Gullabo och Torsås i byn Stenbäck. Fastigheten består av två skiften om totalt 20 ha med gårdscentrum i det norra skiftet. Runt mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaderna finns åkrar och betesmarker. Här finns möjligheter för den som vill på bo på landet och vill sätta sin egen prägel på sitt boende. Skogsmark med hög bonitet och virkesrikt.

Kristvalla
såld

Mindre skogsgård belägen norr Kristvalla i byn Reparetorp. Fastigheten består av ett skifte om totalt ca 19,7 ha med ett trevligt gårdscentrum placerat vid fastighetens södra gräns. Gårdscentrumet ligger vackert och avskilt en liten bit från grannarna och med åkermarken inpå husknuten. Skogsmarken uppgår till ca 15,6 ha beväxt med både äldre skog samt fina ungskogar.

Skogsgård Gadderås
såld

Gården är belägen strax norr om Gadderås i byn Gislatorp. Fastigheten består av ett välarronderat skifte om totalt ca 33 ha. Fastigheten har ett trevligt gårdscentrum centralt på fastigheten omfattande mindre bostad, ekonomibyggnad och gästhus. Omgivningarna vid gårdscentrumet präglas av det gamla jordbrukslandskapet med betesmarker omgärdade av vackra gärdesgårdar och stenmurar. Skogsmarken uppgår till ca 28 ha med välskötta skogsbestånd. Stor del av skogen befinner sig i ungskogsfasen med röjning och gallring. Fastigheten har dessutom fiskerätt i Stensjön där bl.a. kräftor finns.

Skogsegendom SV Kalmar
såld

Välskött fastighet om 143,2 ha. Hög andel medelålders skog med god framtida tillväxt. Fina jaktmarker i ett skifte.