Gård & Skog
Tidigare objekt
Skogsgård Gadderås
såld

Gården är belägen strax norr om Gadderås i byn Gislatorp. Fastigheten består av ett välarronderat skifte om totalt ca 33 ha. Fastigheten har ett trevligt gårdscentrum centralt på fastigheten omfattande mindre bostad, ekonomibyggnad och gästhus. Omgivningarna vid gårdscentrumet präglas av det gamla jordbrukslandskapet med betesmarker omgärdade av vackra gärdesgårdar och stenmurar. Skogsmarken uppgår till ca 28 ha med välskötta skogsbestånd. Stor del av skogen befinner sig i ungskogsfasen med röjning och gallring. Fastigheten har dessutom fiskerätt i Stensjön där bl.a. kräftor finns.

Hästmahult
såld

Fastighet belägen i Hästmahult sydväst om Gullabo. Fastigheten består av ett skifte om totalt 14,3 ha med en trevligt belägen torpstuga och mindre ekonomibyggnad. Skogsmarken uppgår till ca 11 ha. Marken är i huvudsak beväxt med äldre skog samt röjningsskog. Perfekt fastighet för den som har skog och natur som fritidsintresse. Torpet ger också möjlighet för övernattning och avkoppling nära naturen.

Skogsfastighet Gullabo
såld

Obebyggda skogsskiften om totalt 21,6 ha. Högt virkesförråd om ca 7120 m³sk på god bonitet.

Gård Stämmeryd
såld

Gård lämplig för boende kombinerat med skogsbruk och djurhållning. Areal om 19,5 ha varav 16,6 ha skogsmark med ca. 1060 m³sk.

Skogsegendom SV Kalmar
såld

Välskött fastighet om 143,2 ha. Hög andel medelålders skog med god framtida tillväxt. Fina jaktmarker i ett skifte.

Gård Stenbäck
såld

Virkesrik gård i ett skifte om 31,2 ha med hög bonitet. Total volym om ca 8 180 m³sk eller 367 m³sk/ha! Ca 7 270 m³sk är avverkningsmoget. Vackert beläget gårdscentrum i äldre skick. Dessutom möjlighet för jakt.

Gård Spaksmåla
såld

Gård närbelägen Nybro samtidigt som man smidigt tar sig till Kalmar. Fastigheten består av ca 48 ha mark fördelat på ett större skifte och ett mindre. Gårdscentrum är placerat i kanten av det större skiftet och omfattar bostad, lillstuga samt flera ekonomibyggnader. Fantastisk gårdsbild med boningshuset på en höjd och Snokabäcken som rinner i dess närhet! Fastigheten ger möjlighet till skogsbruk, djurhållning samt ett härligt boende!

Skogsgård Kammarbo
såld

Gården är belägen mellan Påryd och Vissefjärda. Fastigheten består av två skiften om totalt ca 42 ha. Vid fastighetens östra skifte finns gårdscentrum i anslutning till byn men med avskilt läge. Skogsmarken uppgår till ca 38 ha med ett virkesförråd om ca 6 500 m³sk.

Långaström
såld

Fastighet belägen ca 7 km väster om Tvärskog i byn Långaström. Fastigheten består av ett skifte om totalt 9,4 ha mark samt bostadshus och ekonomibyggnad. Välplanerad villa med stor och härlig trädgård i avskilt läge.