Gård & Skog
Tidigare objekt
Skogsgård Nävragöl
såld

Gården är belägen ca 22 km norr om Karlskrona i den lilla byn Kuleryd. Fastigheten består av två skiften om totalt 43,5 ha med gårdscentrum placerat intill Kulerydsgölen. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns både åkrar, betesmark och fina lövskogar.

Skogsfastighet Nybro
såld

Välskött skogsskifte om 15,7 ha, närbeläget Nybro. Här finns möjlighet till mindre skogsbruk och jakt.

Gård med sjöläge
såld

Gården är belägen med närhet till både Emmaboda och Nybro. Fastigheten består av ett skifte om 33 ha mark varav 30,7 ha är produktiv skogsmark. Gårdscentrum är placerat i närheten av Virkesjön! Gårdscentrum erbjuder bostad, ekonomibyggnad, gäststuga samt betesmarker. Fastigheten ger möjlighet till skogsbruk, djurhållning, jakt & fiske! Virkesjön har ett mycket gott kräftfiske! Möjlighet finns att enbart förvärva sk ”hästgård” innefattande byggnader med intilliggande inägomark, totalt ca 1,5 ha.

Skogsgård Eringsboda
såld

Trevlig skogsgård väster om Eringsboda. Gården omfattar ca 87 ha i ett skifte och ett vackert beläget gårdscentrum i lugnt och avskilt läge. Tillhörande inägomark ligger i anslutning till gårdscentrumet och ger ett ljust intryck vid mangårdsbyggnaden. En möjlighet för er som vill äga en välskött skogsgård med boende eller som fritidsställe. Grävda dammar finns på fastigheten med möjlighet till kräftfiske och dessutom strandlinje vid sjön Boklången.

Skogsgård Nybro
såld

Skogsgård närbelägen Nybro tätort. Här erbjuds en skogsgård med skog, inägomark och ett gårdscentrum med en rejäl mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader. Perfekt för den som vill bo på landet men med cykelavstånd till Nybro. Gården omfattar totalt 60,6 ha varav skogsmark 43,4 ha. Avstånd till centrala Nybro ca 5,5 km.

Lantgård Torsås
såld

Mindre gård närbelägen centrala Torsås. Gården uppgår till nästan 5 ha med åker, bete och skog. Tillhörande gårdscentrum består av bostadshus och flera ekonomibyggnader i bra skick. Här finns bra möjligheter för den som vill bo nära Torsås men ändå på landet. Marken och ekonomibyggnaderna ger möjligheter för djurhållning mm. Avstånd till Torsås ca 1,5 km.

Skogsfastigheter Gullabo
såld

Obebyggda skogsfastigheter belägna nära Gullabo fördelat på tre skiften. Innehavet uppgår totalt till 76,3 ha fördelat på tre skiften. God bonitet och hög andel äldre barrskog. Total virkesvolym om ca 18 630 m³sk eller 263 m³sk/ha. Fastighetsinnehavet kan förvärvas i sin helhet alternativt per fastighetsbeteckning.

Virkesrik gård Nybro
såld

Gården omfattar 96,2 ha fördelat på ett större hemskifte och ett mindre utskifte. Gårdscentrum är placerat på en höjd som ger utsikt över inägomarken. Gården erbjuder bostad, ekonomibyggnader samt goda marker för ett aktivt liv i skog och mark tillsammans med djurhållning! Genom skogslandskapet rinner Sågbäcken. Gården är belägen med närhet till Nybro, ca 12 km.

Skogsgård Stenbäck
såld

Skogsgård belägen mellan Gullabo och Torsås i byn Stenbäck. Fastigheten består av två skiften om totalt 20 ha med gårdscentrum i det norra skiftet. Runt mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaderna finns åkrar och betesmarker. Här finns möjligheter för den som vill på bo på landet och vill sätta sin egen prägel på sitt boende. Skogsmark med hög bonitet och virkesrikt.

Kristvalla
såld

Mindre skogsgård belägen norr Kristvalla i byn Reparetorp. Fastigheten består av ett skifte om totalt ca 19,7 ha med ett trevligt gårdscentrum placerat vid fastighetens södra gräns. Gårdscentrumet ligger vackert och avskilt en liten bit från grannarna och med åkermarken inpå husknuten. Skogsmarken uppgår till ca 15,6 ha beväxt med både äldre skog samt fina ungskogar.

Skogsgård Gadderås
såld

Gården är belägen strax norr om Gadderås i byn Gislatorp. Fastigheten består av ett välarronderat skifte om totalt ca 33 ha. Fastigheten har ett trevligt gårdscentrum centralt på fastigheten omfattande mindre bostad, ekonomibyggnad och gästhus. Omgivningarna vid gårdscentrumet präglas av det gamla jordbrukslandskapet med betesmarker omgärdade av vackra gärdesgårdar och stenmurar. Skogsmarken uppgår till ca 28 ha med välskötta skogsbestånd. Stor del av skogen befinner sig i ungskogsfasen med röjning och gallring. Fastigheten har dessutom fiskerätt i Stensjön där bl.a. kräftor finns.

Hästmahult
såld

Fastighet belägen i Hästmahult sydväst om Gullabo. Fastigheten består av ett skifte om totalt 14,3 ha med en trevligt belägen torpstuga och mindre ekonomibyggnad. Skogsmarken uppgår till ca 11 ha. Marken är i huvudsak beväxt med äldre skog samt röjningsskog. Perfekt fastighet för den som har skog och natur som fritidsintresse. Torpet ger också möjlighet för övernattning och avkoppling nära naturen.

Skogsfastighet Gullabo
såld

Obebyggda skogsskiften om totalt 21,6 ha. Högt virkesförråd om ca 7120 m³sk på god bonitet.

Gård Stämmeryd
såld

Gård lämplig för boende kombinerat med skogsbruk och djurhållning. Areal om 19,5 ha varav 16,6 ha skogsmark med ca. 1060 m³sk.

Skogsegendom SV Kalmar
såld

Välskött fastighet om 143,2 ha. Hög andel medelålders skog med god framtida tillväxt. Fina jaktmarker i ett skifte.

Gård Stenbäck
såld

Virkesrik gård i ett skifte om 31,2 ha med hög bonitet. Total volym om ca 8 180 m³sk eller 367 m³sk/ha! Ca 7 270 m³sk är avverkningsmoget. Vackert beläget gårdscentrum i äldre skick. Dessutom möjlighet för jakt.

Gård Spaksmåla
såld

Gård närbelägen Nybro samtidigt som man smidigt tar sig till Kalmar. Fastigheten består av ca 48 ha mark fördelat på ett större skifte och ett mindre. Gårdscentrum är placerat i kanten av det större skiftet och omfattar bostad, lillstuga samt flera ekonomibyggnader. Fantastisk gårdsbild med boningshuset på en höjd och Snokabäcken som rinner i dess närhet! Fastigheten ger möjlighet till skogsbruk, djurhållning samt ett härligt boende!

Skogsgård Kammarbo
såld

Gården är belägen mellan Påryd och Vissefjärda. Fastigheten består av två skiften om totalt ca 42 ha. Vid fastighetens östra skifte finns gårdscentrum i anslutning till byn men med avskilt läge. Skogsmarken uppgår till ca 38 ha med ett virkesförråd om ca 6 500 m³sk.