Gård & Skog
Aktuella objekt
Skogsgård Kroksmåla

Virkesrik skogsgård nära Gullabo samhälle. Fastigheten är fördelad på två skiften om totalt 40,4 ha med högt virkesförråd och bra bonitet. Sydliga skiftet omfattar även ett trevligt gårdscentrum med bostad och ekonomibyggnader.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Alstermo

Gården är belägen intill Alstermo samhälle. Fastigheten består av hemskifte med gårdscentrum, ett mindre skifte intill Alsterån samt ett större skogsskifte. Hemskiftet består av hagmarker samt åkrar. Skogsmarken omfattar 63,9 ha varav delar av den är tätortsnära.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Skogsgård Strömby

Gård belägen mellan Påryd och Torsås i byn Strömby. Fastigheten består av ett skifte om totalt 87,5 ha med gårdscentrum placerat i markens södra del. Gårdscentrum består av en stor mangårdsbyggnad som är inramad med lövskog och en ladugårdsbyggnad i vinkel. Skogsmarken har ett högt virkesförråd med en stor andel avverkningsmogen skog.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Jordbruksfastighet Skedstad

Här med utbjudes del av Fastigheten Skedstad 5:1 samt hela Skedstad 9:1. Fastigheterna ligger vid Bredsättra på Ölands östra kust. Marken omfattar tre skiften och uppgår totalt till 50,4 ha samt vatten 0,8 ha.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Gård Rukebo

Härlig gård i Rukebo ca 6 km från Vissefjärda. Fint gårdscentrum omgärdat att lövskog och hagmark. Gårdscentrum består av bostadshus, ladugård, påkostat garage/verkstad och hönshus samt gäststuga. Marken uppgår totalt till 15,7 ha varav 13,6 ha utgör skogsmark och 1,6 ha betesmark.

IntresseanmälanObjektbeskrivningEnergideklarationByggnadsbesiktning