Gård & Skog
Aktuella objekt
Egendom norr Kalmar

Möjlighet till förvärv av 226 ha nordväst om Kalmar! Markerna fördelar sig på 171 ha skogsmark och 50,9 ha jordbruksmark där åker står för 42,3 ha. Arealen fördelar sig över tre skiften där två av skiftena är rena skogsskiften. Skogsmarken håller ett högt virkesförråd och en god bonitet! Kan förvärvas i delar.

Underlag beställs via info@gardsmaklare.se, alt. 0481-100 23.

Intresseanmälan
Skogsgård Ö Stamphult

Gården är belägen i nordöstra delen av Emmaboda kommun i byn Östra Stamphult. Fastigheten består av tre skiften som ligger väl samlade och uppgår totalt till 60,5 ha. Gårdscentrum ligger centralt i marken utmed vägen mellan Brändetorp och Deragård. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns ett flertal åkrar och grannar finns inom synhåll. Skogsmarken uppgår till nästan 51 ha med ett virkesförråd om ca 8 470 m³sk.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Nötdjursgård

Lantbruksgård med inriktning köttdjursproduktion norr om Nybro. Fastigheten består av skog och jordbruksmark om totalt 47 ha. Gårdscentrum med stort boningshus, moderna djurstallar samt ytterligare ekonomibyggnader.

IntresseanmälanObjektbeskrivning