Gård & Skog
Aktuella objekt
Skogsfastighet Holmahult

Skogsfastighet belägen mellan Tingsryd och Rävemåla i byn Holmahult. Fastigheten består av två skiften om totalt 23,3 ha varav 21,7 ha är skogsmark. Marken har gräns mot Sandsjön som Ronnebyån rinner genom. Vid skogsvägens slut finns möjlighet att njuta av solnedgången över Sandsjön eller vittja kräftmjärdarna en varm augustikväll.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Gård Florhult

Gården är belägen ca 10 km väster om Nybro tätort i vackra byn Florhult. Fastigheten består av två skiften om 40 ha. Gårdscentrumet har en mysig känsla som är inramat med ekonomibyggnader och öppna betesmarker. Fastigheten ger stora möjligheter bland annat för djurhållning, uthyrning av gårdshus och skogsbruk.

IntresseanmälanObjektbeskrivningEnergideklarationByggnadsbesiktning
Skogsskifte Persmåla

Fint skogsskifte om 104 ha i ett sammanhållet skifte! God tillgänglighet genom bra vägnät. Välskötta bestånd med en sammantagen volym om ca 13 800 m³sk. Egna jaktmöjligheter!

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Gård Persmåla

Gården är belägen med närhet till Nybro och det går smidigt att ta sig ut på 25:an mot Kalmar. Fastigheten består av ett skifte om 14,7 ha. Gårdscentrum är placerat i mitten av marken och omfattar mangårdsbyggnad med flyglar samt ekonomibyggnader. Boendet ger plats för den stora familjen och flyglarna skulle passa bra till uthyrning eller tonårsboende efter renovering! Busshållsplats utanför tomten där man även stiger på skolskjutsen. Fastigheten är ypperlig för djurhållning och det finns gott om utrymmen oavsett vilken hobby man har. Avstånd till Nybro 6 km och till Kalmar ca 29 km.

IntresseanmälanObjektbeskrivningByggnadsbesiktning
Egendom norr Kalmar

Möjlighet till förvärv av 185,8 ha nordväst om Kalmar! Markerna fördelar sig på 132 ha skogsmark och 50,9 ha jordbruksmark där åker står för 42,3 ha. Arealen fördelar sig över två skiften där ett av skiftena är rent skogsskifte om 52 ha. Skogsmarken håller ett högt virkesförråd och en god bonitet! Kan förvärvas i delar.

Underlag beställs via info@gardsmaklare.se, alt. 0481-100 23.

Intresseanmälan
Skogsgård Ö Stamphult

Gården är belägen i nordöstra delen av Emmaboda kommun i byn Östra Stamphult. Fastigheten består av tre skiften som ligger väl samlade och uppgår totalt till 60,5 ha. Gårdscentrum ligger centralt i marken utmed vägen mellan Brändetorp och Deragård. Runt bostadshuset och ekonomibyggnaderna finns ett flertal åkrar och grannar finns inom synhåll. Skogsmarken uppgår till nästan 51 ha med ett virkesförråd om ca 8 470 m³sk.

IntresseanmälanObjektbeskrivning
Nötdjursgård

Lantbruksgård med inriktning köttdjursproduktion norr om Nybro. Fastigheten består av skog och jordbruksmark om totalt 47 ha. Gårdscentrum med stort boningshus, moderna djurstallar samt ytterligare ekonomibyggnader.

IntresseanmälanObjektbeskrivning